Ембарго за „еуро 3“: мање зaгађења, више безбедности

Око 80 одсто аутомобила у нашој земљи има „еуро 3” мотор који ових дана надлежни прозивају као једног од криваца за загађење ваздуха. Ако је судити према најавама, већ од првог јуна – у Србију неће моћи да се увезу возила старија од 14 година

Сва је прилика да ће оволико загађење ваздуха у Србији да убрза неке одлуке које намерава да донесе и спро-веде Влада. Тако ће, према свему судећи, већ од јуна ове године да ступи на снагу забрана увоза вози-ла са „еуро 3” мотором. Уједно, држа-ва је најавила субвенције за куповину нових еколошких возила.Шта ова одлука значи за државу, а шта за оне који желе да купе аутомо-бил? За државу је то мало више пара у каси и, оно што је можда у овом тренутку важније, заштита грађана од загађеног ваздуха. Јер, нема тог житеља Србије којем буде свеједно када на вестима чује да се међу десет најзагађенијих у свету, налази неко-лико градова из Србије.Дакле, ембарго на увоз возила са „еуро 3” мотором значи да у Србију више неће моћи да уђе аутомобил старији од 14 година. Тако да овом новом мером увозници или индиви-дуални купци, могу да увезу само ау-томобиле са стандардом „еуро 4” чија је производња почела у јуну 2005. У Србију је, иначе, у години иза нас, увезено око 115.000 половних аутомобила од којих је готово поло-вина имала „еуро 3” мотор и били су старији од 14 година. Статистички подаци кажу, да од свих возила на нашим друмовима, чак око 80 одсто чине они са „еуро 3” мотором.О забрани увоза аутомобила старијих од 14 година причало се током целе протекле године, али све је некако озбиљно почело да се схвата када се октобра огласио Горан Триван, министар заштите животне средине. „Србија ће ићи у корак са светом и забраниће увоз аутомобила с најлошијим моторима које Европа избацује из употребе, да би заштитила своје становништво и животну средину. Забрана увоза половних возила са моторима ‘еуро 3’ или ‘еуро 4’ није само питање саобраћаја и привреде, и не сме се посматрати само као социјално пи-тање, јер економија не може имати предност над заштитом здравља и животне средине” – рекао је тада министар Триван.

Наставак прочитајте у броју 3184.