Извлачење потoпљених немачких бродова: вилењак напушта Дунав

Седам и по деценија је протекло откако су, код Прахова, на дну Дунава завршили немачки бродови. И исто толико времена та некадашња пловила праве проблем данашњим пловилима. Пројектом који је започет биће очишћен тај део Дунава, а процењена вредност радова је 23 милиона евра. Пројекат реализује наше Министарство грађе-винарства, саобраћаја и инфраструк-туре у сарадњи са Владом Немачке и Програмом за развој Уједињених нација. У плану је да до 2023. године буде извађено „критичних” двадесе-так пловила која озбиљно угрожавају безбедност пловидбе на сектору Дунава, низводно од хидроелектране „Ђердап два”.Иницијативу за ову акцију покрену-ла је министарка Зорана Михајловић, чије министарство ово и реализује. Буџетом за 2020. годину издвојено је 180 милиона динара, које је обезбе-дила Европска инвестициона банка (ЕИБ). Те паре ће бити утрошене за подводна снимања и израду технич-ког извештаја о неексплодираним убојитим средствима на бродовима.

Наставак прочитајте у броју 3175.