Kompanija Imlek neće koristiti ekonomsku pomoć Vlade namenjenu preduzetnicima

Beograd, 7. maj 2020 godine – Kompanija Imlek donela je odluku da neće koristiti olakšice
koje su predviđene merama Vlade Republike Srbije za pomoć privredi, smatrajući da su
one pre svega namenjene onim preduzećima koja su pretrpela najveću štetu usled
pandemije COVID-19. Podsetimo da je kompanija Imlek, pored mnogobrojnih donacija
stanovništvu i zdravstvenim ustanovama, značajno pomogla svim proizvođačima mleka –
farmerima kojima je usled pandemije otkazan otkup. Naime, Imlek je od njih preuzeo sve
količine mleka i time im omogućio opstanak i dalji rad. Svojim farmerima Imlek nije
smanjivao ni cenu niti otkupne količine mleka. Ta kompanija je u toku pandemije još
jednom pokazala svoju odgovornost rasporedivši zaposlene u proizvodnji za rad u
smenama kako bi tržište uobičajeno snabdevala mlekom i mlečnim proizvodima, dok su
ostali zaposleni poslove obavljali iz svojih domova, a sve u cilju zaštite njihovog zdravlja,
kao i zdravlja čitave zajednice.