Kuvajt: fascinante kule i vodotronjevi

Dobrodošli stari prija-telju,“ pozdravio je svoje-vremeno ministar spoljnih poslova Države Kuvajt, šeik Sabah Al Kalid Al Sabah, novog ambasadora Republike Srbije Vladimira Kohuta prilikom prvog susreta u prestonici Kuvajt Gradu. Pomalo zbunjen ambasador je primetio: „Ali Ekselencijo mi se tek sada upoznajemo“. „Naše prija-teljstvo potiče još od vremena kada su preduzeća iz Jugoslavije sagradi-la Kuvajtske kule, svojevrstan simbol naše zemlje,“ uzvratio je sa širokim osmehom šeik Sabah, dugogodišnji diplomata i ministar, visoki član kraljevske porodice Sabah, odnedav-no i premijer Države Kuvajt.Kuvajtske kule, ili na arapskom jeziku Abrađ Al-Kuvajt, grupa su od tri vitke građevine u Kuvajt Gradu. Gradnja Kula na plitkom rtu koji za-lazi u Zaliv je završena 26. februa-ra 1977. i one od tada važe za osobe-nost i simbol modernog Kuvajta.Glavna kula visoka je 187 metara i čine je dve sfere. Niža sfera drži na dnu svoje polovine rezervoar vode ka-paciteta 4.500 kubnih metara. Na gornjoj polovini je restoran za 90 osoba, kafe, prostor za odmor i sala za prijem. Gornja sfera se uzdiže 123 metara iznad nivoa mora i tu je vidikovac koji opi-suje pun krug svakih 30 minuta. Druga kula je visoka 147 metara i služi kao vodotoranj. U trećem tornju je oprema za kontrolu protoka struje i osvetljava dve više kule. Kule zajedno skladište devet hiljada kubnih metara vode. Kuvajtske kule je dizajnirala danska arhitektkinja Malane Bjorn (1914-2016.) kao deo projekta dist-ribucije vode, koji u Kuvajtu od 1977. vodi švedska inženjerska kompanija VBB. Glavni arhitekta kompanije Sune Lindstrom podigao je u stra-teškim delovima Kuvajt Grada i cele zemlje pet grupa prepoznatljivih „pečurkastih“ vodotornjeva. Oblože-ni su i dizajnirani da bacaju senku na prostore pod sobom.

Nastavak pročitajte u broju 3187.