Манастир Велуће: ко су били ктитори?

Готово да нема године а да неко од стручњака не изјави нешто о тачном времену подизања и ктиторству манастира Велуће у истоименом селу удаљеном десетак километара од Трстеника. Преовлађујући став је да је ктитор велмошка породица Дејановић – отац Дејан и синови Оливер, Дејан, Братан и Константин. Има мишљења и да је манастир био поликтиторија, однос-но да га је саградило више њих, а по-миње се и Вук Лазаревић, син Кнеза Лазара као један од ктитора. – Нелогично је да је ктитор био Вук, јер је црква старија, а највероват-није је да је ово меморијална црква породице Дејановић- каже игуманија Теодора. – Археолози су доказали да се у припрати цркве и наосу са леве и десне стране налазе гробови чланова ове породице. На основу фресака претпоставља се да су цркву довр-шили Дејановићи после Косовског боја. Они јесу изгинули на Косову, али су тај посао вероватно окончале жене из ове породице. Црква личи на Лазарицу из Крушевца и припада Моравској школи црквене архитекту-ре. Почетком 17. века црква је дели-мично порушена, страдао је горњи део, купола је била откривена, звоник срушен и монаси су страдали. Тада је манастир био мушки. У наредних 200 година је запустео. У повељи кнегиње Милице из 1380. манастир се звао Ваведење Сребр-ница. Са свим имањем поклоњен је Манастиру Светог Пантелејмона на Светој Гори. Претпоставља се да је веза са Атосом трајала до 16. века што потврђује и фреска Светог Пантелеј-мона, која се налази на важном месту у наосу цркве.

Наставак прочитајте у броју 3187.