Manastir Veluće: ko su bili ktitori?

Gotovo da nema godine a da neko od stručnjaka ne izjavi nešto o tačnom vremenu podizanja i ktitorstvu manastira Veluće u istoimenom selu udaljenom desetak kilometara od Trstenika. Preovlađujući stav je da je ktitor velmoška porodica Dejanović – otac Dejan i sinovi Oliver, Dejan, Bratan i Konstantin. Ima mišljenja i da je manastir bio poliktitorija, odnos-no da ga je sagradilo više njih, a po-minje se i Vuk Lazarević, sin Kneza Lazara kao jedan od ktitora. – Nelogično je da je ktitor bio Vuk, jer je crkva starija, a najverovat-nije je da je ovo memorijalna crkva porodice Dejanović- kaže igumanija Teodora. – Arheolozi su dokazali da se u priprati crkve i naosu sa leve i desne strane nalaze grobovi članova ove porodice. Na osnovu fresaka pretpostavlja se da su crkvu dovr-šili Dejanovići posle Kosovskog boja. Oni jesu izginuli na Kosovu, ali su taj posao verovatno okončale žene iz ove porodice. Crkva liči na Lazaricu iz Kruševca i pripada Moravskoj školi crkvene arhitektu-re. Početkom 17. veka crkva je deli-mično porušena, stradao je gornji deo, kupola je bila otkrivena, zvonik srušen i monasi su stradali. Tada je manastir bio muški. U narednih 200 godina je zapusteo. U povelji kneginje Milice iz 1380. manastir se zvao Vavedenje Srebr-nica. Sa svim imanjem poklonjen je Manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori. Pretpostavlja se da je veza sa Atosom trajala do 16. veka što potvrđuje i freska Svetog Pantelej-mona, koja se nalazi na važnom mestu u naosu crkve.

Nastavak pročitajte u broju 3187.