ДРАГАНА МАРКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС
Мање сиве економије – пут до уређеног друштва

Драгана Марковић је већ седам година на челу Пореске управе, чија свеобухватна трансформација је и започета 2015. За то време је наплата јавних прихода повећана за више од 70 одсто, број филијала је смањен са 178 на 37, пословање је максимално дигитализовано, а ускоро се уводи и нови модел фискализације. О свему овоме разговарамо за „Илустровану Политику“, као и о плановима и мерама за будуће сузбијање сиве економије.

Ваш други петогодишњи маднат је започео у јулу 2020. Који су били највећи изазови када сте 2015. дошли на чело Пореске управе, са којим проблемима сте морали да се најпре ухватите у коштац?

– Бити на челу једне од најважнијих институција система каква је Пореска управа, велики је изазов сам по себи. Те 2015. године Република Србија је била у процесу свеобухватне финансијске и фискалне стабилизације у који се активно укључила и Пореска управа РС. Одмах смо започели са увођењем системских мера за повећање наплате јавних прихода и ефикасно сузбијање сиве економије, као и са уједначавањем поступања у свим организационим деловима. Али, и са развојем дигитализације, као и са јачањем кадровске структуре и материјалног статуса запослених који је био на изузетно ниском нивоу.

Данас се можемо похвалити чињеницом да већ годинама ПУ бележи раст наплате јавних прихода, а значајне резултате остварује и као носилац борбе против сиве економије. Уз тако важна два задатка, чијом реализацијом се обезбеђују ред и стабилност у извору финансирања јавних потреба, требало је добро осмислити и испланирати процес трансформације који ће кадровски, материјално, организационо и технолошки оспособити и ојачати пореску администрацију за реализацију све захтевнијих задатака. Настојали смо да идентификујемо све објективне и субјективне препреке како бисмо имали сет мера за њихово отклањање. Међутим, на том путу догодило се оно што нико није могао предвидети, а што је потпуно променило функционисање система и начин живљења у читавом свету. Мислим свакако на пандемију која је проглашена у последњој години спровођења првог Програма трансформације ПУ и која је, на својеврстан начин, била потврда исправности одабраног стратешког правца развоја, а то је дигитализација пословања. Раније смо већ заузели став да желимо да креирамо базе и регистре који ће нам омогућити брз електронски приступ подацима битним за опорезивање, што је значајно допринело развоју електронске комуникације са пореским обвезницима кроз проширење палете електронских услуга. Последње три године смо успоставили систем са свим пореским пријавама преведеним у електронски облик. Такође, обезбедили смо и сет услуга пореским обвезницима као што је издавање е-Уверења, електронско пореско сандуче, преко кога ПУ комуницира са пореским обвезницима. Највећи изазов на који смо изузетно успешно одговорили од почетка ковида био је везан за мере Владе за обезбеђивање подршке привредним субјектима и ублажавање ефеката пандемије на тржишно пословање и редовно поштовање пореских прописа.

 

Пише Сања Лазаревић

Фотографије Милош Лужанин

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању