Milankovićevi sledbenici

Ulepom zdanju Gimnazije sa dugom istorijom, koja je nedavno proslavila 160 godina od osnivanja, sreli smo se sa maturantima koji su učili po posebnom programu za učenike nadarene za fiziku. Zemun-ska gimnazija trenutno je najveća u Srbiji sa 1300 učenika raspoređe-nih u 46 odeljenja po trideset đaka, ali se u odeljenja nadarenih upisuje maksimalno 20. Pored profesora gimnazije, njihovi predavači su pro-fesori i asistenti sa Fakulteta za fiziku i istraživači iz Instituta za fiziku. Kroz različite forme, od pripreme za takmičenja do upozna-vanja sa istraživanjima koja se spro-vode u Institutu i na Fakultetu, oni im daju dobru osnovu da izučavaju ono što ih najviše interesuje. Dok smo čekali da pristignu naši veseli maturanti koji su upravo po-lagali završne ispite, Miloš Bje-lanović, direktor Gimnazije, rekao nam je da ih sledeće godine očekuje i ozbiljna rekonstrukcija, sređivanje koje će stvoriti još kvalitetnije uslove za realizaciju nastave, a za generaciju nadarenih učenika imao je samo reči hvale.

Nastavak pročitajte u broju 3150.