„Турски ток“ отворио врата прошлости: гасовод путује кроз историју

14ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА/ 25. фебруар 2020.Где год крампом да удариш наићи ћеш на остатке древне Грчке, говорили су својевре-мено стручњаци београд-ског Народног музеја који су учествовали на истраживањима у овој земљи. Овом приликом нека слична реченица може да се изго-вори и за наше подручје. Јесте да стручњаци нису били изненађени подацима да се на траси гасовода “Турски ток” кроз нашу земљу на-лазе остаци далеке прошлости, али јесу бројем налазишта. На траси дугој мало више од четири стотине километара евидентирана су чак 54 археолошка локалитета.То је оно што је пријављено. Пи-тање је да ли је траса “окрзнула” још неки делић историје, а да о томе нису обавештени стручњаци. А то се до-гађа. Кад се приликом радова наиђе на остатке прошлости, када стигну стручњаци радови стају, па самим тим и пројекат. А то кошта извођаче. Поскупљује пројекат. Зато, понекад, извођач радова зна и да “не примети” да су њихове машине наишле на нешто старо вековима или миленијумима.

Осам тимова

Када су дознали којом трасом иде будући гасовод, стручњаци су знали да ће ту бити посла ња њих. Нису знали коликог, али да ће га ›бити нису били у дилеми. Јер, на тој траси за један део локалитета се већ знало. Постојали су од раније извештаји да су на неким мести-ма, приликом рекогносцирања терена налажени предмети. Зато је формирано осам археолошких тимова који су спремно и стручно реаговали на сваку дојаву о нечему древном што су закачиле приликом рада велике машине.

Наставак прочитајте у броју 3187.