Зашто пуцају пензиони системи

Дуги период негативних, или рекордно ниских каматних стопа, довео је до великог притиска на пензионе фон-дове у Холандији. Толиког, да су њихови представници морали да пред пензионере изађу са упозорењем да би им пензије могле бити смањене. Холандска влада увелико ради на решавању непосредних проблема, али већ постојећу забринутост до-датно појачава константан пораст броја запослених који завршавају свој радни век. У Холандији се сваке године старосна граница за одлазак у пензију помера, да би до 2024. достигла 67 го-дина и за мушкарце и за жене, а потом се усклађивала са очекиваним живот-ним веком. Рачуница каже да би после 2024. грађани морали да раде још осам месеци дуже, да би се „дочепали“ пензије. И, без обзира на ту превентив-ну меру, свим надлежнима је јасно да ће износ пензија морати да се мења. О чему, бар за сада, ни будући ни са-дашњи пензионери неће ни да чују.У највећем броју случајева холандски пензионери примају своје принадлеж-ности у висини од 80 одсто своје про-сечне плате. Али, ефекат које су ниске камате имале и имају на пензионе фондове, говори да ће или пензије бити мање, или ће се, за оне који раде, по-дићи висина уплата у пензионе фондо-ве, а можда ће се обе мере спроводити истовремено. Нација је шокирана, јер је била убеђена да се ослања на строго контролисан и поуздан пензиони сис-тем, где скоро сваки запослени може да рачуна на пензију и од државе и од послодавца, и који је и ове године, уз Дански, са највишом оценом А, светски чувен саветник за инвестиције „Мер-сер’с“ прогласио за најбољи на свету.

Наставак прочитајте у броју 3175.