Дани демократске културе у виминацијуму: буђење свести и савести

Централни догађај ове вишедневне манифестације која је део пројекта савета европе збио се на археолошком локалитету поред пожаревца где су се окупили ученици из Србије и региона, професори и стручњаци

Плава кошуља, плави сако, два беџа и око врата идентифи-кациона картица. Озбиљан, прилази микрофону, поз-дравља госте и учеснике и најављује почетак Округлог стола на тему „Еколошки активизам гимназија-лаца у Србији”. Његово име је Немања Вукосављевић, ученик је Земунске гим-назије и главни је организатор скупа. Он је организатор скупа, а његова школа целе манифестације „Дани демократске културе & еколошко разгибавање”. Реч је, заправо, о пројекту Савета Европе о подстицању демократске културе у шко-лама којем се прикључио и Ученички парламент Земунске гимназије. Место догађаја – Археолошки парк „Вимина-цијум”, код Пожаревца.За великим столом седе учесници. Ђаци –представници школа из Србије и региона, а између њих стручњаци и представници Владе. У чело две учени-це Земунске гимназије – модераторке Округлог стола. Онда је Немања све препустио моде-раторкама, Катарини Јовановић и Иви Михајловић Варбус. Оне су укратко Буђење свести и савестирекле шта је тема овог Округлог стола, а онда реч дале Милићу Јовановићу, заменику председника Скупштине Града Пожаревца који је у име тери-торијалног домаћина поздравио госте. После њега о екологији и проблемима говорио је Милош Благојевић, савет-ник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. На исту тему, али из свог угла, од-носно области коју изучава, говорила је и професор др Виолета Орловић Ловрен, андрагог београдског Фило-зофског факултета.

Наставак прочитајте у броју 3137.