Ко су најбогатији Срби у дијаспори: човек великог срца

Жеља да помогне другима, а поготово свом завичају, основна је мотивација због које је Милун Николић, електроинжењер и пословни човек из Беча, који је само захваљујући свом раду и упорности стекао тамо велики капитал, постао један од највећих дародаваца

Милун Николић, из Беча, је милионер. Власник је грађевинске фирме, ве-летрговине и три дивне куће у Аустрији. И тамо и у Србији, међутим, он је познатији по богатству своје душе јер је рекордер у хуманитарном раду. Њихови пријатељи су израчунали да је Николић, заједно са супругом Надом и двојицом синова, од 1976. године до данас допремио 223 шлепера помоћи у отаџбину, вред-них најмање 15 милиона евра. По хуманости га памте и људи из његовог завичаја, Пусте Реке, Горњег Брестовца, Бојника, али и из Лесковца, Крагујевца, Грачанице, Београда, Ми-онице, Бањалуке… Од сиромашног де-чака из Горњег Брестовца, где је рођен 1950, Милун Николић је као елек-троинжењер, у тридесетим годинама живота, постао један од најмлађих техничких директора дечје болнице „Света Ана” у Бечу. Ту је оживео и свој породични осећај за хуманост.– Господин Николић је веома млад дошао код стрица у Беч 1973. Кроз рад се борио за своју позицију, сте-као је три куће и завидан иметак, и оставио у српској заједници снажан печат као добротвор.

Наставак прочитајте у броју 3137.