Филм „Балканска међа“: како су руски специјалци заузели аеродром у Приштини

Непосредно после ратног пламена у Босни, на Бал-кану расте ново жариште. Сукоби Срба и Албанаца на Косову и Метохији неконтролисано расту. Српске снаге покушавају да потисну „Ослободи-лачку војску Косова”. Међународна заједница оптужује Владу у Бео-граду за прекомерну употребу силе и – без сагласности Уједињених нација – НАТО почиње бомбардо-вање Србије.Наша савест је чистаИнспирисан овим историјским догађајем, филм „Балканска међа” приказује нам тајну операцију групе руских специјалаца која из Мос-кве добија наређење да пре НАТО трупа заузме аеродром „Слатина” у Приштини, и задржи га док не стигне појачање. Док се чека појачање рус-ког батаљона стационираног у Босни, специјални тим, предвођен Андрејем Шаталовим (Антон Пампушни) и Бе-ком Етхоевим (Јуриј Куценко), којима се придружују припадници МУП-а Србије Вyк (Милош Биковић) и Фа-диљ (Александар Радојичић), воде немилосрдни рат против команданта албанске терористичке групе Смука (Александар Срећковић). На 20. годишњицу почетка бом-бардовања Србије, у биоскопе стиже филм „Балканска међа“, акциона драма инспирисана стварним до-гађајем који се одиграо 12. јуна 1999, када је батаљон руских падобрана-ца заузео аеродром „Слатина“. Ова брза и ефикасна акција мотивисала је руске сценаристе да кроз сплет личних драма главних јунака, прене-су причу о историјској прекретници, коју је међународна јавност оценила као „могући почетак новог великог рата“. Овај филмски спектакл, иако наслоњен на болну ратну тематику, шаље снажну мирољубиву поруку и поуку о пријатељству два народакао „могући почетак новог великог рата“. Овај филмски спектакл, иако наслоњен на болну ратну тематику, шаље снажну мирољубиву поруку и поуку о пријатељству два народа.

Наставак прочитајте у броју 3138.