Film „Balkanska međa“: kako su ruski specijalci zauzeli aerodrom u Prištini

Neposredno posle ratnog plamena u Bosni, na Bal-kanu raste novo žarište. Sukobi Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji nekontrolisano rastu. Srpske snage pokušavaju da potisnu „Oslobodi-lačku vojsku Kosova”. Međunarodna zajednica optužuje Vladu u Beo-gradu za prekomernu upotrebu sile i – bez saglasnosti Ujedinjenih nacija – NATO počinje bombardo-vanje Srbije.Naša savest je čistaInspirisan ovim istorijskim događajem, film „Balkanska međa” prikazuje nam tajnu operaciju grupe ruskih specijalaca koja iz Mos-kve dobija naređenje da pre NATO trupa zauzme aerodrom „Slatina” u Prištini, i zadrži ga dok ne stigne pojačanje. Dok se čeka pojačanje rus-kog bataljona stacioniranog u Bosni, specijalni tim, predvođen Andrejem Šatalovim (Anton Pampušni) i Be-kom Ethoevim (Jurij Kucenko), kojima se pridružuju pripadnici MUP-a Srbije Vyk (Miloš Biković) i Fa-dilj (Aleksandar Radojičić), vode nemilosrdni rat protiv komandanta albanske terorističke grupe Smuka (Aleksandar Srećković). Na 20. godišnjicu početka bom-bardovanja Srbije, u bioskope stiže film „Balkanska međa“, akciona drama inspirisana stvarnim do-gađajem koji se odigrao 12. juna 1999, kada je bataljon ruskih padobrana-ca zauzeo aerodrom „Slatina“. Ova brza i efikasna akcija motivisala je ruske scenariste da kroz splet ličnih drama glavnih junaka, prene-su priču o istorijskoj prekretnici, koju je međunarodna javnost ocenila kao „mogući početak novog velikog rata“. Ovaj filmski spektakl, iako naslonjen na bolnu ratnu tematiku, šalje snažnu miroljubivu poruku i pouku o prijateljstvu dva narodakao „mogući početak novog velikog rata“. Ovaj filmski spektakl, iako naslonjen na bolnu ratnu tematiku, šalje snažnu miroljubivu poruku i pouku o prijateljstvu dva naroda.

Nastavak pročitajte u broju 3138.