Одлазак Роберта Мугабеа:сан о нацији

Роберт Габријел Мугабе је био председник Зимбабвеа од 1980, пошто је нека-дашња британска колонија Јужна Родезија стекла неза-висност, до 2017. када је уклоњен у војном удару. Наследио га је дугого-дишњи саборац као шеф обавешајних служби, потпредседник Републике, Емерсон Мунагагва који је на вест о Мугабеовој смрти 7. септембра пору-чио да је државник посветио живот Зимбабвеу и његовим људима.

Наставак прочитајте у броју 3164.