ŠTA NAM DONOSI SOCIJALNA KARTA
Olakšice za stvarno ugrožene

Nedavno je Skupština Srbije usvojila Zakon o socijalnoj karti, kojim je predviđeno uspostavljanje registra „Socijalna karta”, jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku. Ta karta sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca, ali i sa njim povezanih osoba. Zakon će početi da se primenjuje 1. marta 2022. godine.

Kako je u obrazloženju navedeno, potreba za uvođenjem socijalnih karata je u ekspozeu o Programu Vlade Republike Srbije, koji je predstavljen u Narodnoj skupštini 28. juna 2017. godine. U delu,,Bolje targetiranje socijalne zaštite” ističe se da će se, „u Republici Srbiji uvesti integrisani sistem izrade socijalnih karti kroz povezivanje velikog broja različitih institucija: Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Katastra nepokretnosti…, u skladu sa najboljim pozitivnim primerima svetske prakse, a da će se uvođenjem ovog sistema sprečiti zloupotreba i omogućiti pravednija raspodela tako što će socijalnu pomoć dobiti korisnici kojima je ta pomoć zaista i potrebna”.

U Nacrtu zakona koji je predstavljen na 37 stranica, u članu jedan se kaže: „Ovim zakonom se uređuje uspostavljanje Baze socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica, način objedinjavanja, sadržina, korišćenje i čuvanje podataka, formiranje i prosleđivanje notifikacija ka drugim informacionim sistemima u ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja i boračko-invalidsku zaštitu, način obrade i analize podataka i izrade izveštaja potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za socijalno-ekonomski status pojedinca i sa njim povezanih lica”.

Šta sve ovo konkretno za građane znači? Koje su povlastice i za koje usluge? I zašto se uvodi karta?

Na ta pitanja stigao je odgovor iz Vlade gde se kaže da će Vlada najsiromašnijim građanima već ove godine, osim poznatih olakšica, da olakša i put za sticanje statusa energetski ugroženog kupca. Kažu da je u toku obnova zahteva, a pored dosadašnjih povlastica za plaćanje računa za struju i gas, najugroženija domaćinstva uskoro će moći da računaju i na olakšice za daljinsko grejanje. I još se dodaje da će karta da omogući da oni kojima je zaista potrebna pomoć nju i dobiju, da se smanje evidentne zloupotrebe, ali i da se svakome ukaže na mogućnost da na taj način dobiju olakšice koje im sleduju.

 

Piše Ognjan Radulović

Opširnije pročitajte u našem štampanom izdanju