ПОМОР РИБА У САВИ КОД ШАПЦА
Отрови пливају нашим рекама

Вероватно нема реке у Србији која није бар једном у последње време доживела еколошку катастрофу. Те наше, некада зелене воде, све су чешће црне од бројних хемикалија које неодговорни у њих изливају. И у тој црној, пенушавој води рибама не преостаје ништа друго него да запливају леђно. Изврну се и – угину.

Одговорних најчешће нема. Што рече неко од бораца за ово мало чистих река “ни више тровања, ни мање казни”. Тако ће некако, сва је прилика, да се заврши и случај од пре неколико дана када су Савом код Шапца бројне рибе запливале последњи пут.

Огласила се тада Европска зелена партија у овом граду: “У делу Церског ободног канала пре његовог уливања у Саву је уочен помор рибе. Јасно се види да пенушави садржај који је изазвао угинуће рибе долази из цеви кроз коју своје отпадне воде у овај канал изливају некадашњи „Бели лимови“ који су били део „Зорка холдинга“, а данас су део кинеске компаније „ХБИС Сербиа“…”

Има ту још неколико редова којима Зелени доказују ко је одговоран за помор рибе. Одмах се огласила прозвана комапнија: ”Поводом еколошког акцидента који се догодио у Церском каналу у Шапцу, обавештавамо вас да Огранак компаније „ХБИС Сербиа – Бели лимови“ у том граду, није имао неправилности у раду које би утицале на ову ситуацију.”

Затим су на терен изашли инспетктори за заштиту животне средине. У извештају који су доставили кажу да “отпадне воде из некадашњих „Белих лимова“ на излазу из погона и у збирној шахти не прекорачују граничне вредности за постројења за прераду и фину обраду метала, а површинске воде Церског ободног канала узводно од уливне канализационе цеви одступају од параметара за класу два и да „Еликсир Зорка“ из свог производног процеса не емитује технолошке отпадне воде у заједничку канализацију…”

И још неки други корисници тог канала се спомињу, а инспекцитори су некима забранили да испуштају отпадне воде док се не обави испитивање квалитета технолошких отпадних вода.

То је било то. Шта ће бити и да ли ће бити нешто касније, веровано јавност неће ни да дозна. Јер, у последње две године ево само неколико оваквих вести које су се на томе и завршиле.

“Низводно од Куршумлије, у дужини од петнаестак километара, Топлица је готово мртва река јер је дошло до масовног помора рибе…”

“Још није познато због чега је више хиљада риба угинуло у Габровачкој реци у Нишу”

“У рекама Рашка и Ибар уочена је већа количина угинуле рибе, а инспекције, полиција и тужилаштво утврђују шта је узрок”

“У реци Белици, испод каменог моста у Јагодини, угинуо је велики број рибе, а оне које су преживеле, са главама изнад површине боре се за ваздух…”

Има тога још. Но, и ово је много. Довољно да се свако запита шта то неодговорни чине. Неодговорни јер нису савесни. Мада неко рече да за актере ових случајева неодговран може да значи и да никада никоме не одговарају за оно што су учинили.

О. Радуловић