Два нова заштићена подручја
СТОЛОВИ И ЖЕЉИН

Надлежне као да је пробудила корона. Због немогућности и компликоване процедуре да отпутују у иностранство на одмор, велики број људи се одлучио да “истражи” лепоте своје земље. Многи од њих нису крили да су изненађени каквим је све даровима Бог почастио Србију.

Пратећи реакције туриста, надлежни, чини се, последњих година више него икада пажњу посвећују екологији и природи. Ово што се догодило пре неколико дана новом Уредбом, само је потврда тога. А на сајту Министарства заштите животне средине освануо је овај текст: ”Предео изузетних одлика Столови, који се налази у централном делу Србије на територији града Краљева, стављен је под заштиту како би се очували хидрографски феномени и два вегетацијска појаса – храстов и буков, са низом уметнутих и измењених екосистема. Посебан значај Пределу изузетних одлика даје присуство строго заштићених дивљих врста попут мрког медведа и видре, као и дивокозе, која је након неуспешног насељавања током 60-тих година прошлог века поново насељена на ову планину 2007. године. Површина ПИО „Столови” износи 9.932,1 хектара, од чега је првим степеном обухваћено 15,2 одсто, другим степеном 31,0 одсто и трећим 53,8 одсто укупне површине заштићеног подручја.

Предео изузетних одлика Жељин позициониран је у централном делу Србије, на подручју града Краљева и општина Александровац и Рашка. Стављен је под заштиту како би се очувала хидрографска мрежа која је доста густа и чини је мноштво извора, река и потока, као и букове шуме у централном планинском делу и храстове шуме у нижем делу планине. ПИО Жељин  представља и „Одабрана подручја за дневне лептире у Србији”, а делови овог предела су и потенцијална подручја „NATURA 2000“ еколошке мреже.

Површина Предела изузетних одлика „Жељин” износи 6.379,09  хектара, од чега је првим степеном обухваћено 3,07 одсто, другим степеном 3,15 одсто и трећим  93,78 одсто укупне површине заштићеног подручја.

Након проглашења ПИО Столови и ПИО Жељин, површина под заштитом повећана је на осам одсто укупне површине територије Републике Србије, чиме је испуњен циљ дефинисан Акционим планом за спровођење Програма Владе и Акционим планом за спровођење Програма заштите природе Републике Србије за период од 2021-2023. године”.

 

Приредио О. Р.

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању