Umetnička Meka Evrope: Crbi, velikani berlinske opere

U glavnom gradu Nemačke živi oko trideset hiljada naših ljudi, a među njima mnogo uspešnih muzičara. Predstavljamo vam Žarka Bulajića, dirigenta, Snežanu Nenu Brzaković, opersku pevačicu i profesorku, Jelenu Banković, njenu učenicu, i mnoge druge talentovane ljude sa naših prostora, koji grade evropsku i svetsku slavu

Berlin je danas umetnička Meka. Od vremena nacista pa do pada Berlinskog zida grad je bio zatvoren i mrtav za pravu umetnost. Tek od devedesetih godina počeo je da se uzdiže. Tokom poslednjih 16 godina postao je Meka za umetnost i umet-nike. I, nije samo važan za nemačku umetnost, već u njega dolaze mnogi mladi stvaraoci iz inostranstva. Tu pronalaze plodno tle za rad, imaju dobre uslove.”Ovo je svojevremeno izjavio pro-fesor dr Joahim Sartoruis, dugogo-dišnji direktor Berlinskog fes-tivala na kome su zastupljene sve umetnosti, osim filmske. Kada je posetio Beograd, profesor Sarto-ruis je podsetio Beograđane da su u Berlinu svoje mesto našli i mnogi srpski umetnici. – Srbi su velikani Berlinske državne opere – izjavio je Joahim Sartoruis.Oko stotinu naših ljudi steklo je u nemačkoj prestonici afirmaciju vrsnih izvođača ozbiljne muzike, operskih pevača, dirigenata i pro-fesora.Među prvima se pedesetih godi-na prošlog veka istakao dirigent Mladen Guteša, koji je nastupao pod pseudonimima Bobi Gutesha, Gert Bauer, Soni Stefen i Kris Halmon. U Berlinu je 1955. godine Guteša bio aranžer Južnonemačkog radija kod dirigenta Ervina Lena i dirigent, producent; kompozi-tor muzike za film, TV, radio i gramofonske ploče. Sedamdesetih godina prošlog veka bio je dirigent Simfonijskog orkestra Radio Štutgarta.

Nastavak pročitajte u broju 3184.