У галерији Сану: духовно и културно наслеђе Студенице

Фреске, делови најстаријег жи-вописа, драгуљи манастирске ризнице, раскошни предмети примењене уметности, вредни документи део су јединствене изложбе „Духовно и културно наслеђе ма-настира Студенице: древност, постојаност, савременост“, која траје у Галерији САНУ. По-себност, односно ексклузивитет ове поставке јесте чињеница да многи од изложених пред-мета никада пре нису напустили задужбину родоначелника династије Немањић.„Студеница и њено културно благо одабра-ни су да репрезентују значај српске црквене уметности и њену високу естетску вредност из више разлога. Заснована заслугом Стефа-на Немање, утемељитеља самосталне српске државе и родоначелника династије Немањић, студеничка Богородичина црква, намењена да служи као ктиторово гробно место, одмах по изградњи и живописању, постала је у српској средини врхунски уметнички узор, опонашан вековима. Поред угледа ктитора и веровања у чудотворност његових моштију, томе је посебно допринела изванредна вештина ангажованих градитеља, скулптора и сликара, образованих на најбољим традицијама романичке и ви-зантијске уметности. После Немањине смрти, ктиторско право у Студеници наследили су ње-гови синови, с тим да је од 1207. године бригу о манастиру и његовом украшавању преузео најмлађи од њих, Сава, у то време јеромонах.

Наставак прочитајте у броју 3184.