Ибро Ибрахимовић: Шта је то Гора и ко су то Горанци

Иако је наш саговорник, млад и енергичан Ибро Ибрахимовић, политички врло ангажован, не само  као члан Главног одбора СПС-а, већ и као Секретар Извршног одбора ове странке  за Нови Београд и као члан Савета за одбрану и јавну  безбедност – овога пута не разговарамо са њим о политици, већ о његовом пореклу, о земљи из које потиче и о народу којем  припада, о Гори и Горанцима. Горанци су одавно интегрисани у нашу заједницу, као наше комшије, власници занатских радњи или трговина које посећујемо, али о њима, ипак, не знамо довољно… – Гора је предео изузетних лепота на Шари, надомак Призрена, доксу Горанци поштен и марљив народизузетних, занимљивих обичаја и традиције, који говори  старосло- венским језиком (варијанта старо- штокавског дијалекта). Они Гору носе у свом срцу и враћају јој се, ма где да се налазе. Као неко ко је и сам припадник овог малог,  поносног народа са Шаре, са српског Косова у Републици Србији, желим да развијам различитости, да обогаћујем Србију свим тим фолклором који је чине тако  богатом, заједно са   разним другим националним зајед- ницама и са српским наро- дом чији сам ја део. Желим  да унапређујемо ту складну сложеност каква постоји у Европи. Горанци, заједно са  већинским народом  и осталим националним мањинама, етничким групама и конфесионалним заједницама, дају најлепши мозаик Србије. Удружен са људима са којима делим исте  деје и систем вредности, својим ангажовањем унапређујемо друштво у  којем живимо и радимо.

Наставак прочитајте у броју 3147.