Развој говора код деце
КОД ЛОГОПЕДА НА ВРЕМЕ

Психомоторни као и говорно-језички развој детета, одвија се кроз фазе и постепено богаћење и овладавање разноврсним вештинама. Свака фаза представља важну карику у процесу формирања начина на који дете вербално комуницира. Како за развој говора и језика постоје одређени критични периоди, важно је да родитељи буду информисани о томе шта треба да очекују од своје деце у одређеном узрасту, да знају како да их подрже и стимулишу и када да се обрате стручњаку уколико примете одступања. О свим проблемима који се односе на ‘проговарање’, на непрвилности у говору деце, о одступањима у говорно језичком развоју детета разговарали смо са др Наташом Чабаркапом, логопедом са дугогодишњим искуством у раду са децом. Занимало нас је за почетак које све фазе развоја говора постоје код деце и када се од детета очекује да изговоре прве функционалне речи.

– Постоје фазе развоја говора кроз које дете пролази пре појаве прве речи и то су: фаза гукања (од 2. до 3. месеца), фаза брбљања (од 5. до 6. месеца), фаза слоговног говора (око 9. месеца) – почетак удвајања слогова и зачетак будуће речи и почетак лингвалне фазе (око 12. месеца) – појава прве функционалне речи.

Поред кашњења у проговарању,  какве још неправилности у говору родитељи могу приметити код деце?

Могу приметити нешто што се зове аграматизам, а то је неправилна употреба граматичких категорија. Например: „Ено га, Марија. Јеси ли видела њега?“; затим слабо памћење вербалног садржаја (речи и реченица), лошa аудитивнa пажњa и дискриминацијa, неправилно изговарање великог броја гласова (дислалија). Наравно, важно је нагласити да уколико родитељ примети било какву неправилност у говору или да дететов говорно-језички развој одступа од очекиваног за узраст, потребно је обратити се стручњаку – логопеду који ће проценити дететов говорно-језички развој у зависности од дететовог узраста и врсте проблема. Не треба чекати да говор спонтано дође, јер се то можда неће десити, а драгоцено време је изгубљено.

Зашто данас деца касно проговарају?

У данашње време забележен је пораст говорно-језичке патологије код деце у односу на раније. Све више нам долазе родитељи који су забринути што њихово дете има две, три или четири године, а још увек не говори. Деца често касне у говорно-језичком развоју, а неретко се дешава и то да говор потпуно изостане.

 

Пише Бранка Ковачевић