Међу Лужичким Србима

Наш песник и путописац провео је доста времена међу житељима нама блиског народа који насељава део Немачке и открио шта нас све спаја.

Мићо Цвијетић, главни и одговорни уредник „Књижевних новина“, знаменити je српски песник, књижевни критичар, есејиста, путописац и преводилац. За допринос српској књижевности и култури добио је доста престижних награда и признања. Представља једног од наших највећих познавалаца књижевности и културе Лужичких Срба. На Филолошком факултету у Београду је одбрани докторску дисертацију на тему књижевних веза Лужичких Срба и Југосло вена. Аутор је студије „Лужички Срби и Југословени – узајамне литерарне везе 1840-1918” и „Избора путописа српских аутора Код Лужичких Срба”. Свој најзначајнији путопис под називом „У лепој домовини Лужичих Срба”, који је написао поводом тромесечног боравка у Лужици, објавио је 2009. године. Одржава сталне контакте са најважнијим лужичким књижевницима, чиме даје велики допринос културној сарадњи између два блиска народа.

Наставак можете прочитати у броју 3097.