KAKO ZAŠTITI REKU LIM
Otpad zadržavaju plutajuće brane

Bile su to jezive slike nad kojima se zgražavao region. U zaustavnoj zoni, tamo gde je veštačkom branom pregrađen Lim, plutalo je ama baš sve što postoji. Toliko je ispod površine bilo otpada, da ni metalni predmeti poput frižidera, šporeta, delovi automobila, nisu mogli da potonu. Suprotno svim zakonima, i metal je plutao. Bila je to ekološka katastrofa ozbiljnih razmera. Nebriga i neodgovornost uzeli su danak. Iako je najveći deo otpada očišćen, nov opet stiže, a oporavak će potrajati, kažu ekolozi.

Uliva nadu ono što se dogodilo pre nekoliko dana. Tada je Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine, sa predsednicima opština Priboj, Projepolje i Nova Varoš potpisala ugovore u vrednosti od sedamdeset miliona dinara. Tim sredstvima će, zapravo, da budu sufinansirani projekti zaštite reke Lim. A u planu je da se na pogodnim mestima postave plutajuće brane i pregrade koje će da zaustavljaju, odnosno prikupljaju ambalažni i drugi otpad koji reka nosi ka jezeru.

Ministarka Vujović je pojasnila posle sastanka da će za finansiranje tri projekta ministarstvo da izdvoji osamdeset odsto sredstava, dok će preostalih dvadeset da obezbede opštine iz svog budžeta.

– Početkom godine imali smo ekološku katastrofu na Potpećkom jezeru, iz kojeg je uklonjeno više od deset hiljada kubika plivajućeg otpada –  kaže ministarka Vujović. – Da bismo zaštitili Limsko–Drinski rečni tok i sprečili da nam se takve situacije ponavljaju, pokrenuli smo niz aktivnosti, pre svega saradnju sa nadležnim ministarstvima iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, jer otpad dolazi i iz susednih država, a raspisali smo i konkurs za postavljanje plutajućih brana na Limu .

Da se ovom poslu ozbiljno pristupilo govori i podatak da je formirano zajedničko telo četiri nadležna ministarstva i radna grupa, koja će mapirati sve divlje deponije u slivu reke kako bi se krenulo sa njihovim uklanjanjem. Sem toga, uskoro će da bude potpisan Memorandum o saradnji sa Crnom Gorom. Tim ugovorom će se definisati zajedničke aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, a u okviru toga i rešavanje aktuelnog problema, zaštite reke Lim od plutajućeg otpada.

– Plutajuće brane su jedan od načina da očuvamo reku i doprinesemo u određenoj meri rešavanju problema, a dugoročno rešenje je svakako uklanjanje svih divljih deponija u slivu reke i njenih pritoka, na čijem mapiranju Srbija već radi, što očekujemo i od susednih država – kaže još ministarka Vujović. – Reke, kao međunarodni ekološki koridori, predstavljaju mostove koji nas povezuju i podsećaju da zaštita životne sredine ne poznaje granice i da naše prirodne resurse smemo isključivo održivo da koristimo. Zdrave reke, zdrava životna sredina je ono od čega zavisi i kvalitet života i budućnost naših građana, a naš zadatak je da ih očuvamo za buduće generacije.

Pre ovog sastanka sa predsednicima tri opštine, ministarka Vujović se sastala sa kolegom Ratkom Mitrovićem iz Crne Gore. Tada su i dogovorili potpisivanje najavljenog Memoranduma. Na tom sastanku bilo je reči o zajedničkim aktivnostima, ali i pojačanim inspekcijskim kontrolama kao i izgradnji reciklažnih centara i postrojenja za preradu otpadnih voda.

Podsećanja radi, velika akcija čišćenja Potpećkog jezera obavljena je u januaru ove godine kada su dva velika bagera sa specijalnim kašikama danima iz hladnog Lima kod ustave vadili sve što je voda donela. Bili su u tu akciju uključeni i čamci i kamioni ogromne zapremine koji su otpad odvozili na deponije.

Nema ko se nije zgrozio nad scenama kad bageri vade otpad iz jezera, nema ko nije osudio nemar, a nema nikoga kome nije jasno kako je nastala ta plutajuća deponije. Uvek i iza svega stoji čovek.

 

Piše O. Radulović