Користи за купце-произвођаче
СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

Заинтересованост потрошача да производњом и потрошњом енергије из соларних извора допринесу смањењу емисије гасова и заштити животне средине и обезбеде независно и сигурније снабдевање у сталном је порасту.

Стицање статуса купца-прозвођача соларне енергије, то јест прозјумера, у Србији омогућено је доношењем Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и Уредбе о критеријумима, условима и начуну обрачуна између купца-произвођача и снабдевача соларне енергије из 2021. У међувремену, да би се промовисао статус купца-произвођача и грађанима омогућило да једноставније, брже и ефикасније постану прозјумери, немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством рударства и енергетике, успоставила је платформу Соларни калкулатор.

Ова платформа доприноси реалном сагледавању свих бенефита и одређивању потенцијалних уштеда које прозјумери остварују. У том циљу је недавно спроведена и анализа рачуна прозјумера из октобра 2023. и припремљено објашњење свих ставки рачуна са освртом, пре свега, на ставке које улазе у финални обрачун, као и на то како оне утичу на уштеду и скраћење рока исплативости инвестиције у соларне системе за сопствену потрошњу. Објашњења обухватају и промене у обрачуну које су настале у току 2023. године, а тичу се обрачуна ПДВ-а и акцизе. Закључак анализе је да, након ових промена, трошак ПДВ-а и акцизе повољније утичу на остварење уштеде, јер се обрачунавају на основу утрошене електричне енергије.

“Анализа је показала и да све ставке које се обрачунавају на основу преузете енергије не утичу на уштеде код купаца-произвођача, јер су једнаке као и случају потрошача који су само купци. Једина ставка која неповољно утиче на уштеде купаца-произвођача, а тиме и период исплативости инвестиције, је приступ дистрибутивној мрежи. Трошак приступа дистрибутивној мрежи се, иначе, од октобра 2023. обрачунава у трошак акцизе и има удео у укупним трошковима од 43 одсто”, објашњава Милена Милосављевић, ауторка платформе, која је спровела анализу.

Када је у питању скраћење рока исплативости инвестиције, на то су позитивно утицале и измене Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, којом је у новембру 2023. измењен ценовник ЕПС-а.

 

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању