U galeriji Sanu: duhovno i kulturno nasleđe Studenice

Freske, delovi najstarijeg ži-vopisa, dragulji manastirske riznice, raskošni predmeti primenjene umetnosti, vredni dokumenti deo su jedinstvene izložbe „Duhovno i kulturno nasleđe ma-nastira Studenice: drevnost, postojanost, savremenost“, koja traje u Galeriji SANU. Po-sebnost, odnosno ekskluzivitet ove postavke jeste činjenica da mnogi od izloženih pred-meta nikada pre nisu napustili zadužbinu rodonačelnika dinastije Nemanjić.„Studenica i njeno kulturno blago odabra-ni su da reprezentuju značaj srpske crkvene umetnosti i njenu visoku estetsku vrednost iz više razloga. Zasnovana zaslugom Stefa-na Nemanje, utemeljitelja samostalne srpske države i rodonačelnika dinastije Nemanjić, studenička Bogorodičina crkva, namenjena da služi kao ktitorovo grobno mesto, odmah po izgradnji i živopisanju, postala je u srpskoj sredini vrhunski umetnički uzor, oponašan vekovima. Pored ugleda ktitora i verovanja u čudotvornost njegovih moštiju, tome je posebno doprinela izvanredna veština angažovanih graditelja, skulptora i slikara, obrazovanih na najboljim tradicijama romaničke i vi-zantijske umetnosti. Posle Nemanjine smrti, ktitorsko pravo u Studenici nasledili su nje-govi sinovi, s tim da je od 1207. godine brigu o manastiru i njegovom ukrašavanju preuzeo najmlađi od njih, Sava, u to vreme jeromonah.

Nastavak pročitajte u broju 3184.