Žene menjaju svet

U današnjem svetu snažne i samouverene žene imaju ključnu ulogu u oblikovanju društva,
privrede i kulture.
Međutim, često se suočavaju sa izazovima koji mogu da utiču na njihovo samopouzdanje i spreče ih da ostvare svoj puni potencijal.
Zato je važno osvestiti i podsticati važnost jakih i samouverenih žena u današnjem vremenu.

Schwarzkopf Gliss pokreće „Program samopouzdanja“ – jedinstveni obrazovni kurs
koji će svakoj ženi pomoći da razvije veštine koje su neophodne za tržište rada, a sve u želji da pomogne ženama da ostvare svoje ciljeve!
Program je podeljen u dva dela – prolećni i jesenji segment predavanja čiji je cilj osnaživanje žena na profesionalnom planu.